Nieuw magazine Zorggroep Elde

Nieuw magazine Zorggroep Elde

ZGE_MAG_scheiden_wonen_zorg2“Aangenaam!” Het is de opvolger van de Elde Jaarkrant, die gedurende 7 jaar kort voor de jaarlijkse open dag in de zorg verspreid werd in de regio Boxtel.

Nieuwe aanpak bedrijfsmagazine

Slechts zo’n vijf weken waren beschikbaar tussen de eerste bespreking over de nieuwe aanpak van dit bedrijfsmagazine (nieuwe vorm, ontwerp en manier van invullen) en het moment dat de 40.000 exemplaren met de regionale weekkrant huis-aan-huis werden verspreid. Maar door de goede samenwerking van alle partijen is het toch weer gelukt en daar ben ik best trots op!

Ron Rutten van Logo Grafisch Ontwerp zorgde voor het ontwerp en de opmaak van het blad, inclusief enkele door hem gemaakte foto’s of aangekochte stockfoto’s. Het rotatie drukwerk was in handen van Publishers Services. Ik heb gezorgd voor de, interviews, teksten en het merendeel van de foto’s.

Korte artikelen en grote foto’s

De trend naar korte artikelen en grote foto’s, vooral in huis-aan-huis publicaties, is ook in deze publicatie te zien. De verwachting is dat het nog korter zal moeten in de komende uitgaven. Niet altijd makkelijk als er toch iets overgebracht moet worden, maar aan de andere kant zit daar ook de uitdaging.

Een goed voorbeeld daarvan is het artikel op pagina 6 en 7, waarmee de voordelen van het vaak negatief benaderde scheiden van wonen en zorg onder de aandacht worden gebracht. Hieronder volgt de tekst. Bekijk de PDF van pagina 6 en 7 en van het complete “ZGE.NL Aangenaam” magazine.


 

Scheiden van wonen en zorg biedt kansen

‘Zo kunnen we bij elkaar blijven wonen’

Wie persoonlijke zorg en verpleging (ZZP 1 t/m 3) nodig heeft, komt niet meer in aanmerking voor een plaats in het verzorgingshuis. Dat dit ook nieuwe kansen biedt, vertelt het echtpaar De Groot. Ze wonen sinds november 2013 in Molenweide.

‘M’n benen doen het niet zo goed meer,’ zegt de 86-jarige mevrouw Jo de Groot. Samen met diverse andere lichamelijke kwalen was dat genoeg voor door de overheid geregelde zorg (ZZP4) in Woon-zorgcentrum Molenweide, een locatie van Zorggroep Elde in Boxtel. ‘Er moest iets gebeuren, het was nodig, maar wij wilden na ruim 61 jaar getrouwd zijn niet uit elkaar.’ Haar man Theo (88) heeft namelijk geen zorgindicatie en zou dus niet mee kunnen naar Molenweide. En dat zag het echtpaar helemaal niet zitten.’

Appartement gehuurd

De oplossing werd gevonden in de scheiding van wonen en zorg. Voor het echtpaar de Groot was er namelijk direct naast het beschikbare appartement in Molenweide nog een appartement beschikbaar. Deze woning wordt nu gehuurd door de heer De Groot, inclusief een bij hem passend servicepakket. Samen beschikken ze over twee appartementen en hebben ze genoeg ruimte om elke dag comfortabel bij elkaar te zijn. Vóór de veranderingen was dit niet mogelijk geweest.

Voordelen

‘We zijn goed tevreden hier,’ reageert Theo de Groot. Vervolgens somt hij moeiteloos de voordelen van het wonen in Molenweide op: ‘Allereerst natuurlijk dat we bij elkaar kunnen blijven. Dit appartement is aangepast op onze situatie en ons vorige appartement in Boxtel niet. Ik hoef voor veel dingen niet meer zelf te zorgen. Het wonen is voor ons zelfs goedkoper geworden.’ Het echtpaar stelt vast dat ze er met hun komst naar Molenweide op vooruit gegaan zijn.

Eten en drinken

Niet alleen wat wonen betreft is het echtpaar De Groot erop vooruit gegaan. De sociale omgang in het huis doet hen eveneens goed. ‘Het is leuk hier,’ weet Jo, die inmiddels met plezier deelneemt aan allerlei activiteiten binnen Molenweide. Het echtpaar drinkt graag in gezamenlijkheid met andere bewoners koffie en is iedere dag te vinden in het restaurant. Ook Theo, want het zit in het servicepakket dat hij afneemt. ‘Het is hier goed van eten en drinken,’ vult hij graag aan. En dan nog iets: ‘Ik ben laatst met een door Molenweide georganiseerd uitstapje naar Naturalis in Leiden geweest. Heel leuk!’

 

Leave a Comment