DTP, tekst, fotografie, bedrijfsbladen, Wordpress websites, (digitale) nieuwsbrieven

Drukwerk en boeken drukken

Drukwerk

Het “landschap” voor wat betreft het laten vervaardigen van uiteenlopend drukwerk (ook complete boeken) verandert voortdurend. Het is zaak goed op de hoogte te blijven van wat er aangeboden wordt. De Goeij Communicatie treedt op als “drukwerkmakelaar”, waarbij de beste prijs/prestatie voor het product waar het op dat moment over gaat wordt gezocht en netto aan de klant wordt voorgelegd.

Daarna kan de productie van het juiste bestand en de correcte aanlevering daarvan uitgevoerd worden.

De aanlevering van de bestanden is in handen van De Goeij Communicatie. De vergoeding bestaat uit een vooraf afgesproken percentage op het drukwerk.

Voordelig boeken drukken

De Goeij Communicatie heeft ervaring opgedaan met het opmaken en voordelig drukken van boeken in het buitenland en het zelf produceren van kleine oplagen.

Er wordt op dit gebied samengewerkt Met Publishers Services in Oss, waarvoor ik de website déboekendrukkervannederland.nl gemaakt en in onderhoud heb.